Świadomość tego, jak ważne jest bezpieczne usuwanie niepotrzebnej już dokumentacji, w ostatnim czasie w naszym kraju rośnie. Dostrzeżonych przez media przypadków wyjątkowej niefrasobliwości objawiającej się np. w wynoszeniu ważnych dokumentów na śmietnik, było już tyle, że wielu administratorów danych nie ma ochoty stawać się bohaterami kolejnych doniesień ani usłyszeć związanych z tym zarzutów. Jak więc poradzić sobie z takim problemem?

Odpowiedzialność to jedna z najważniejszych cech, jakie należy wykazać, by móc liczyć na owocną współpracę z innymi ludźmi lub podmiotami. Wyrażać się będzie ona w wielu rzeczach i zachowaniach. Jedną z nich jest dbałość o to, by nie narażać osób powierzających nam swoje dane na niebezpieczeństwo związane z przejęciem ich przez osoby niepowołane. A dojść do tego może bardzo łatwo. Wystarczy, że nie sprawujemy należytej kontroli nad swoim zasobem zarchiwizowanych dokumentów, albo usuwamy je w nieodpowiedni sposób.